Lần đầu tiên ở Việt Nam có trung tâm giám định ADN đạt chuẩn Quốc tế

Viện Công nghệ sinh học -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại Việt...

Read More